Studijski programi prve stopnje

Izredni študij

Izredni študij se v študijskem letu 2021/2022 ne izvaja.

Predmetnik na izrednem študiju je v celoti enak predmetniku na rednem študiju. Študijski program se na izrednem študiju izvaja 100-odstotno. Prilagojen je le čas izvajanja študijskega procesa (od petka od 15h do nedelje do 20h).