Oddelek za slavistiko

Sprememba GU Branka Kotnik

ponedeljek - petek: 11.00 - 13.00

Uradne ure potekajo deloma v živo deloma prek elektronske komunikacije in telefona.

Branka Kotnik

Notices

Department of Geography

Change of Office Hours Simon Kušar

Department of Geography

Change of Office Hours Irma Potočnik Slavič

Department of Geography

Change of Office Hours Katja Vintar Mally

Department of English

Change of Office Hours Frančiška Lipovšek

Department of History

Change of Office Hours Rok Stergar

Department of English

Change of Office Hours Andrej Stopar

Department of English

Change of Office Hours Eva Sicherl

Department of English

Change of Office Hours Marjeta Vrbinc

Department of Musicology

Change of Office Hours Nejc Sukljan

Department of Translation Studies

Change of Office Hours Tanja Žigon