Polish in Practice III – Culture and Civilization, Conversation 5

Polish in Practice III – Culture and Civilization, Conversation 5

Study Cycle: 1

Lectures: 0

Seminars: 0

Tutorials: 60

ECTS credit: 3

Lecturer(s): asist. Nowak Marta, lekt. Podržaj Tina

Opracowanie najbardziej wymagających tematów gramatycznych, a zwłaszcza: formacji słowotwórczych rzeczowników (nomina essendi, nomina agentis, nomina instrumenti, nomina collectiva itp.. osobliwości deklinacji, formacji czasownikowych współczesnej polszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem form najtrudniejszych do opanowania (czasowniki ruchu, tworzenie i przekształcanie par aspektowych, czasowniki przedrostkowe).
Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu (słuchowiska, audycje radiowe, oglądanie filmów i innych materiałów audiowizualnych).
Leksyka: opracowywanie tematów związanych z Polską (kultura, sztuka, historia, polityka itp.) i ogólnych tematów dotyczących życia społecznego jako inspiracji do dyskusji i pisania różnego typu tekstów, pogłębianie znajomości rozmaitych stylów funkcjonalnych (terminologia z zakresu różnych dziedzin).
Połowa godzin przedmiotu przeznaczona jest na zdobywanie kompetencji przekładowych w tłumaczeniu tekstów na język słoweński. Teksty tłumaczone przez studentów 3. roku są trudniejsze i zróżnicowane pod względem gatunkowym (teksty eseistyczne, częściowo również literackie). Studenci uczą się pracy z wykorzystaniem różnych narzędzi translatorskich, tłumaczą bezpośrednio na ćwiczeniach i samodzielnie (w domu).