Studijski programi prve stopnje

Oddelek za psihologijo

Prvostopenjski univerzitetni študijski program Psihologija

Oddelek za psihologijo na prvi stopnji študija izvaja enopredmetni študijski program Psihologija. Študijski program na prvi stopnji traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk.

Content

Cilj prvostopenjskega študija psihologije je opremiti študenta z osnovnim znanjem in veščinami s področja temeljnih in aplikativnih disciplin psihološke znanosti in nekaterih drugih, s psihologijo povezanih znanosti. Ta znanja so osnova za strokovno delo in za nadaljnje izobraževanje in izpopolnjevanje v različnih oblikah podiplomskega študija (na drugi stopnji študija psihologije) in strokovnega izpopolnjevanja.

Na prvi stopnji študija psihologije se študent orientira v različnih področjih psihologije. Pridobi osnovno izobrazbo v vseh psiholoških disciplinah, spozna glavne teorije in metode v psihologiji, pridobi osnovne psihološke spretnosti in spozna osnove raziskovanja v psihologiji. Pridobljena teoretična in metodološka znanja lahko prenaša na druga področja družboslovja.

Prva stopnja študija psihologije še ne zagotavlja poklicne kvalifikacije za delo psihologa, saj ne omogoča pridobitve kompetentnosti za opravljanje samostojne psihološke prakse. Po zaključeni prvi stopnji študija psihologije je diplomant usposobljen za opravljanje osnovnih nalog na področju družboslovnega strokovnega dela. Pridobljeno znanje mu v okviru ustrezne supervizije omogoča uporabo psiholoških spoznanj na različnih področjih človekovega delovanja in medosebnih odnosov. Deluje lahko pod nadzorom magistra psihologije ali sodeluje z drugimi strokovnjaki na različnih področjih družbenih dejavnosti, pri čemer rešuje enostavnejše psihološke probleme v okviru družbenih, ekonomskih in kulturnoustvarjalnih dejavnosti. Njegovo strokovno delo temelji na spoznanjih psihološke znanosti, na načelih psihološke strokovne etike, na njegovi osebnostni zrelosti in je usmerjeno k napredku in humanizaciji posameznika, skupin in družbe.

Več informacij, vključno s temeljnimi cilji študija in splošnimi kompetencami, si oglejte na naslednji strani v želenem predstavitvenem zborniku. Za druge pomembne informacije glejte povezave na levi strani v razdelku Dodiplomski študij.

Urniki

Urnik letnega semestra 2020/2021 prvega letnika rednega študija.

Urnik letnega semestra 2020/2021 drugega letnika rednega študija.

Urnik letnega semestra 2020/2021 tretjega letnika rednega študija.

Urnik zimskega semestra 2020/2021 prvega letnika rednega študija.

Urnik zimskega semestra 2020/2021 drugega letnika rednega študija.

Urnik zimskega semestra 2020/2021 tretjega letnika rednega študija.

P - Lectures; S - Seminars; V – Tutorials; D - Other forms of organized study work (practical training, observations, performances, field work, etc.); KT – ECTS credit (Credit points according to the European Credit Transfer System). 1 ECTS credit means 25 to 30 hours of student workload. Zimski - Winter / Letni – Summer.

1. Year P S V D KT Semester
Cognitive Psychology 75 0 60 0 9 letni
Methodology of Psychological Research 30 0 15 0 3 zimski
Motivation and Emotions 30 30 30 0 6 zimski
Neurophysiology 30 0 0 0 3 zimski
Descriptive Statistics 45 0 30 0 5 zimski
Psyhology of Adolescence and Adulthood 45 0 30 0 5 letni
Developmental Psychology of Childhood 60 0 30 0 6 zimski
Statistical Inference 45 0 30 0 6 letni
Introduction to Psychology 45 0 0 0 4 zimski
Introduction to psychology of work and organisation 30 0 0 0 4 letni
Introduction to Social Psychology 30 0 0 0 3 letni
Outside elective subjects 6
2. Year P S V D KT Semester
Construction of Social Reality 30 30 30 0 6 zimski
Multivariate Methods 30 0 30 0 5 zimski
Basics of Measurement in Psychology 45 0 45 0 6 letni
Basics of neuroscience and behavioral neurology 30 0 15 0 3 zimski
Pedagogy and Andragogy for Psychologists 49 4 7 0 5 letni
Personality Psychology 75 0 30 0 7 zimski
Psychology of Social Power and Social Influence 30 15 30 0 5 letni
Psychology of Learning 30 30 45 0 7 letni
Introduction to Clinical Psychology 15 15 15 0 4 zimski
Introduction to Educational Psychology 30 15 0 0 3 zimski
Elective subjects 1 6
Outside elective subjects 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Individual Differences in Childhood and Adolescence 30 0 0 0 3 letni
Communication studies for psychologists 15 15 0 0 3 letni
Qualitative Psychological Research 0 30 0 0 3 zimski
Peer violence at school 10 20 0 0 3 letni
Psychological Prevention 15 0 15 0 3 letni
Learning in Groups 15 15 0 0 3 letni
3. Year P S V D KT Semester
Psychology of work 45 45 45 0 8 celoletni
Didactics of psychology 45 30 45 0 8 celoletni
Psychopathology and Social Pathology 50 0 10 0 5 zimski
Developmental psychodiagnostics 45 30 15 0 7 letni
Interaction, group, application 30 15 30 0 5 letni
Views, social cognitions and representations 30 30 30 0 6 zimski
Test Theory 60 0 45 0 7 zimski
Applied Developmental Psychology 30 30 15 0 5 letni
Introduction to Counselling and Psychotherapy 30 0 30 0 3 zimski
History and Orientations of Psychology 30 0 0 0 3 letni
Elective subjects 1 3
Elective subjects 1 P S V D KT Semester
Individual Differences in Childhood and Adolescence 30 0 0 0 3 letni
Communication studies for psychologists 15 15 0 0 3 letni
Qualitative Psychological Research 0 30 0 0 3 zimski
Peer violence at school 10 20 0 0 3 letni
Psychological Prevention 15 0 15 0 3 letni
Learning in Groups 15 15 0 0 3 letni

Staff