Etnologija Slovenije 3

Etnologija Slovenije 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Zavratnik Veronika, izr. prof. dr. Habinc Mateja

Pri predmetu se študenti seznanijo z izbranimi poglavji in vidiki družbenih kultur na Slovenskem, predvsem z različnimi razumevanji in primeri ritualov. Spoznajo s tem povezana terminološka vprašanja in dobijo vpogled v raziskovanje šeg in navad, praznikov in ritualov v okviru etnologije in antropologije na Slovenskem. Seznanijo se z izbranimi šegami koledarskega, življenjskega in delovnega cikla.

Na vajah študentke in študenti poglobljeno obravnavajo posamezne primere praznikov, šeg in navad oziroma ritualov na Slovenskem.

1. Niko Kuret, Navada in šega, Traditiones let. 3, 1974, str. 69-80.
2. Ines Prica, Granice običaja. V: Ines Prica, Mala europska etnologija. Zagreb 2001: Golden marketing, str. 44-62.
3. Jan A. M. Snoek, Defining Rituals.V: Jens Kreinath, Jan Snoek in Michael Stausberg, ur., Theorising Rituals: Issues, Topics, Approaches, Concepts, Leiden in Boston 2008: Brill, str. 3-14.
4. Catherine Bell, Part I: The History of Interpretation. V: Catherine Bell, Ritual: Perspectives and Dimensions. New York in Oxford 1997: Oxford University Press, str. 3-92.
4. Jurij Fikfak, Pogledi na ritualnost in ritualne prakse na Slovenskem, Traditiones let. 37, št. 2, 2008, str. 45-59.
5. Mateja Habinc, Raziskave (post)socialističnih koledarskih praznikov, Traditiones let. 37, št. 1, 2008, str. 79-97.
6. Janez Bogataj, Uvod. V: isti, Slovenija praznuje: sodobne šege in navade na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga 2011, str. 11-15.
7. Nena Židov, Nesnovna kulturna dediščina Slovenije: Dileme v zvezi z njenim varovanjem v luči Unescove konvencije. V: Tatjana Dolžan Eržen, Ingrid Slavec Gradišnik in Nadja Valentinčič Furlan, ur., Interpretacije dediščine. Ljubljana 2014: Slovensko etnološko društvo, str. 150–161.