Francoski jezik VI

Francoski jezik VI

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Schlamberger Brezar Mojca

Vsebina

Seminar iz tvorjenja besedil: Študentje razvijajo sposobnosti ustnega in pisnega izražanja v francoščini. Skozi različne tematike se pripravljajo na analizo različnih besedilnih vrst, pisnih in govornih, ter spoznavajo različne jezikovne registre. Bogatijo besedni zaklad ter uporabljajo različne, tipom besedil primerne skladenjske strukture, ki so jih spoznavali v okviru predavanj.