Glasba in gib

Glasba in gib

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Motnik Marko, doc. dr. Sukljan Nejc

• Zgodovinski pregled razvoja raziskovanja plesa v okviru muzikologije in plesne zgodovine.
• Teorije in metode raziskav.
• Pregled najpomembnejših in izbranih virov za rekonstrukcijo evropskih plesov od 15. do 19. stoletja preko izbranih branj in poskusov interpretacij.
• Pregled in analiza karakteristike različnih plesnih pisav (plesopisov).
• Razlikovanje med kategorijami dvorni, družabni, ljudski, nacionalni in odrski plesi skozi zgodovino.
• Ples kot del in pokazatelj kulturne in nacionalne identitete.
• Vloga plesov v družbenem in političnem življenju (reprezentanca).
• Soodvisnost glasbe in plesa ter prepoznavanje izbranih plesnih oblik skozi slušne in gibalne značilnosti.
• Video projekcije ter praktično uvajanje v osnove starih plesov.

• Aldrich, Elizabeth. 1997. 'Social dancing in Schubert’s world'. V: Erickson, Raymond (ur.). Schubert’s Vienna. London: Yale University Press, 119-140.
• Belinda Quirey et al. 1993. May I Have a Pleasure? The Story of Popular Dancing. London: Dance books.
• Cohen, Selma Jeanne (ur.). 1992. Dance as a Theatre Art. Source Readings in Dance History from 1581 to the Present, 2nd ed. Hightstown: Princeton Book Company.
• Dance and music of court and theater: selected writings of Wendy Hilton. 1981. Stuyvesent, Pendragon Press. (Dance and music series, no. 10).
• Jeschke, Claudia. 1983. Tanzschriften: ihre Geschichte und Methode. Bad Reichenhall: Comes.
• Kendall, Yvonne. 2007. 'Early Renaissance dance, 1450-1520'. V: Jeffery Kite-Powell (ur.). A performer’s guide to Renaissance music. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 377-398.
• Little, Meredith, Natalie Jenne. 2001. Dance and the music of J. S. Bach. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
• McGowan, Margaret M. 2008. Dance in the Renaissance: European fashion, French obsession. New Haven: Yale University Press.
• Mlakar, Tomo. 2006. ‘Prispevek Pie in Pina Mlakarja k razvoju plesopisa.’ V: Nekdanje svečanosti: prispevki za monografijo Pie in Pina Mlakarja. V Ljubljani: DBUS, str. 105-113.
• Nevile, Jennifer. 2004. The eloquent body: dance and humanist culture in fifteenth-century Italy. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press.
• Olsson, Dorothy. 2012. 'Dance'. V: Cartes, Stewart (ur.). A performer’s guide to seventeenth-century music. Bloomington, Indianapolis: Indiana University Press, 397-432.
• Saftien, Volker. 1994. Ars saltandi. Der europäische Gesellschafttanz im Zeitalter der Renaissance und des Barock. Hildesheim: Georg Olms.
• Thomas, Helen. 2003. The Body, Dance and Cultural Theory. Hampshire, New York: Palgrave Macmillan.
• Wilson, David (ur.). 2012. The basse dance handbook: text and context: seventeen original sources. Stuyvesent, Pendragon Press. (Dance and music series, no. 16).