Izbirni seminar: Svetovni roman

Izbirni seminar: Svetovni roman

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virk Tomislav

Seminar se s komparativističnega zornega kota posveča različni vidikom (literarnozgodovinskim, oblikovnim, vsebinskim, motivno-tematskim), povezanim s svetovnim romanom. Na eni strani poskuša utrditi podobo romanesknega kanona (tradicionalnega in posodobljenega), na drugi strani pa slediti aktualnim dogajanjem v svetu literature in družbe ter metodoloških premikom v stroki. Posamezne teme, ki se jim seminar posveča, so: moderni roman, sodobni roman, postmodernistični roman, postkolonialni roman, afriški roman, evropski roman, žanrski roman, roman in ženstvena pisava, roman in metafizika, roman in filozofija, roman in smrt, roman in etika, roman in večne literarne teme, humoristični roman, roman in eksperiment, teorije romana.

Harold Bloom, Zahodni kanon. Ljubljana 2003. 441 str.
G. W. F. Hegel, Predavanja o estetiki (Dramska poezija). Ljubljana 2001. 112 str.
Janko Kos, Primerjalna zgodovina slovenske literature. Ljubljana 2001. 417 str.
Janko Kos, Pregled svetovne književnosti. Ljubljana 2005. 315 str.
Janko Kos, Svetovni roman. Ljubljana 2009. 671 str.
Dušan Pirjevec, Evropski roman. Ljubljana 1979. 701 str.
Tomo Virk, Strah pred naivnostjo. Ljubljana 2000. 261 str.
Tomo Virk, Eticni obrat v literarni vedi. Ljubljana 2018. 362 str.