Izbirni seminar: Svetovni roman

Izbirni seminar: Svetovni roman

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Virk Tomislav

Vsebina

Seminar se s komparativističnega zornega kota posveča različni vidikom (literarnozgodovinskim, oblikovnim, vsebinskim, motivno-tematskim), povezanim s svetovnim romanom. Na eni strani poskuša utrditi podobo romanesknega kanona (tradicionalnega in posodobljenega), na drugi strani pa slediti aktualnim dogajanjem v svetu literature in družbe ter metodoloških premikom v stroki. Posamezne teme, ki se jim seminar posveča, so: moderni roman, sodobni roman, postmodernistični roman, postkolonialni roman, afriški roman, evropski roman, žanrski roman, roman in ženstvena pisava, roman in metafizika, roman in filozofija, roman in smrt, roman in etika, roman in večne literarne teme, humoristični roman, roman in eksperiment, teorije romana.