Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 2

Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija grških besedil 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Senegačnik Branko

Vsebina

Seminarsko branje in interpretacija izbranega besedila iz kateregakoli obdobja grške književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.