Seminar iz umetnosti starega veka

Seminar iz umetnosti starega veka

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kokole Stanko

Vsebina

Logično temelječ na ključnih umetnostnih dosežkih grške, helenistične in rimske civilizacije je seminar iz umetnosti starega veka namenjen tudi mnogovrstnim pojavnim oblikam, v katerih je antično izročilo odločilno zaznamovalo evropsko arhitekturo, kiparstvo in slikarstvo poznejših obdobij. Določnejša vsebina vsakokratnega kurza, ki je predhodno objavljena pred začetkom ustreznega semestra, se spreminja, saj se v časovnem okviru posamičnega študijskega leta seminarsko delo po presoji predavatelja osredotoča le na enega izmed več možnih, smiselno zaokroženih, tematskih sklopov; posamezni semester je lahko na primer posvečen: (A) skupini tipološko, slogovno ali ikonografsko med seboj povezanih likovnih umetnin ali stavbarskih spomenikov; (B) posebno pomembni umetnostni osebnosti ali delavnici, ki je postavljena v politični, družbeni in kulturni kontekst svojega časa; (C) eni izmed značilnih antičnih ali antikizirajočih umetnostnih zvrsti; (D) grškemu ali latinskemu (tako antičnemu kot post-antičnemu) literarnemu ali neliterarnemu besedilu (oz. sklopu pisnih pričevanj), ki je trajno zaznamovalo zgodovino zahodnoevropske recepcije in percepcije antične dediščine v preteklosti in sedanjosti; (E) enemu ali več posebno zaslužnim umetnostnim mecenom, učenim starinoslovcem ali zbirateljem grško-rimskih starožitnosti.