Sodobna muzeologija

Sodobna muzeologija

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valič Urša

»Nova muzeologija« in »kritična muzeologija«: muzeji in v prihodnost naravnane muzejske raziskave, temeljni koncepti novih muzejev v Evropi in v svetu; primeri »dobre muzejske prakse« v etnoloških/antropoloških muzejih. Interdisciplinarnost v muzejih. Muzeji, dediščina in identiteta. Značilnosti (etnoloških / antropoloških) muzejev kot kulturnih institucij ter njihove vloga v širšem in ožjem muzejskem okolju; multikulturnost, pluralnost in družbeno vključevanje. Muzejska (etnološka / antropološka) komunikacija: različne oblike z muzeji povezanih komunikacijskih medijev in metod; prednosti in pomanjkljivosti k različnim skupinam ljudi usmerjenih načinov dela.
Razstava kot medij interpretacije in komunikacije; muzejsko pedagoško delo. Evalvacija razstav in raziskave muzejskih obiskovalcev; metode dela z njimi v novejšem obdobju. Stiki z javnostmi in muzejsko občinstvo ter druge sodobne oblike etnološkega dela v muzeju. Muzejski profesionalizem in etika, muzejska zakonodaja.

1. Bosswell, David, in Jessica Evans, 1999, Histories, Heritage and Museums. London in New York: Routledge.
2. Black, Graham, 2005, The Engaging Museums: Developing Museums for Visitor Involvment. London and New York: Routledge.
3. Hooper-Greenhill, Eilean, 2000, Museums and their Visitors. London in New York: Routledge.
4. Hudales, Jože, 2008, Slovenski muzeji in etnologija: Od kabinetov čudes do muzejev 21. Stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
5. Karp, Ivan and &, 2007, Museum Frictions: Public Cultures / Global Transformations. Durham: Duke University Press.
6. Kirshenblatt-Gimblett, Barbara, 1998 Destination Culture: Tourism, Museums and Heritage. By. Berkeley: University of California Press, 1998.
7. Knell, Simon and &, ur., 2007, Museum revolutions: How museums change and are changed. London and New York: Routledge.
8. Macdonald, Sharon, 2006, A Companion to Museum Studies. Oxford and Carlton: Blackwell Publishing.
9. Pearce, Susan M., ur., 1996, Interpreting Objects and Collections. London in New York: Routledge.
10. Šola, Tomislav, 1997, Essays on museums and their theory. Towards the cybernetic museum. Helsinki: Suomen museolitto – Finish Museum Association.