Kreativno pisanje 1 – poezija

Kreativno pisanje 1 – poezija

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin, prof. dr. Novak Boris

Vsebina

Študentke in študentje spoznavajo in izdelujejo poznane pesniške oblike na vseh ravneh pesniškega jezika od verznega ritma (daktilski heksameter, aleksandrinec, jambski enajsterec) prek kitičnih form do kompleksnih pesemskih oblik, kot so sonet, sekstina, gazela itd. Najvišji korak v tem programu kreativnega pisanja ima dvojni namen, ki je odvisen od motivacije študentov in njihovega študijskega profila:
1) slušatelji/če enopredmetnega študijskega programa naj bi s pesniško prakso poglobili in razširili svoje literarnozgodovinsko in literarnoteoretično znanje;
2) tisti slušatelji/če, ki vpišejo kreativno pisanje zaradi svoje lastne umetniške motivacije, pa naj bi s pomočjo tega intenzivnega tečaja različnih zvrsti pisanja laže našli svoj osebni in posebni pesniški glas;
3) pri pedagoškem profilu je namen osvojitev znanj in tehnik, ki bodo bodočim srednješolskim profesorjem in profesoricam omogočale animacijo dijakov in dijakinj s pomočjo poezije ter uvajanje kreativnega pisanja za začetnike.

Predmet nauči tehnike pisanja ter da vpogled v zgodovino pesniških oblik in postopkov ter zmožnost samorefleksije in kritičnega ovrednotenja lastnega dela.