Kreativno pisanje 2 – poezija

Kreativno pisanje 2 – poezija

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Širca Alen Albin, prof. dr. Novak Boris

Študentke in študentje nadgradijo znanje iz pesniških oblik, ki so jih spoznali v prvem letu. Seminar seznani študent/ke z manj znanimi oblikami in zahtevnejšimi tehnikami pisanja. Ne omejuje se le na klasično poezijo v vezani besedi, temveč slušatelje/ice intenzivno seznanja tudi s prostim verzom in vsemi postopki, ki jih je vpeljala moderna lirika, vključno z eksperimentalnimi izkušnjami različnih avantgardističnih poetik 20. stoletja. Najvišji korak v programu kreativnega pisanja ima dvojni namen, ki je odvisen od motivacije študentov:
1) slušatelji/ce enopredmetnega programa Primerjalne književnosti, ki se profilirajo v smeri literarne kritike, publicistike in literarne vede, intenzivno izpopolnijo svoje znanje o razvoju pesniških oblik in postopkov ter njihovi izrazni moči v različnih literarnozgodovinskih obdobjih, vključno z današnjim časom;
2) pesniško nadarjeni slušatelji/ce na osnovi dosedanjega praktičnega obvladanja pesniških oblik in postopkov intenzivno ustvarjajo svojo lastno poezijo in razvijajo svojo osebno poetiko.
Predmet nadgradi tehnike pisanja, ki so jih študenti spoznali v 1. letniku, ter jim omogoči razvoj lastnega umetniškega ustvarjanja. Da jim tudi širši vpogled v zgodovino pesniških oblik in postopkov ter zmožnost samorefleksije in kritičnega ovrednotenja lastnega dela.

Andrej Blatnik (ur.), Šola kreativnega pisanja. Ljubljana 1990
Ron Padget (ur.), Handbook of Poetic Forms, New York 1987
John Hollander, Rhyme's Reason. Yale 1989
Otto Knörrich, Lexikon lyrischer Formen. Stuttgart 1992
Henri Morier, Dictionnaire de poétique et de rhétorique. Pariz
1975
Sandro Orlando, »Techniche di poesia« – La metrica italiana. Firence 1994
Boris A. Novak, Oblike sveta (pesmarica pesniških oblik). Ljubljana 1991
Boris A. Novak, Oblike srca (pesmarica pesniških oblik). Ljubljana 1997
Boris A. Novak, Minipoetika. Ljubljana 2001
Boris A. Novak: Zven in pomen: študije o slovenskem pesniškem jeziku. Ljubljana, 2005
Boris A. Novak: Salto immortale: študije o prevajanju poezije. 2 knjigi. Ljubljana, 2011
Boris A. Novak: Oblike duha (zakladnica pesniških oblik). Ljubljana, 2016, 2017