Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruskega jezikoslovja

Magistrski seminar in magistrsko delo iz ruskega jezikoslovja

Stopnja: 2

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:15

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Uhlik Mladen

Vsebina

Študenti na seminarju predstavijo dispozicijo magistrskega dela, ki vkljucuje teoreticna izhodišca, predstavitev izbrane metodologije in pricakovane rezultate.