Slovenska ljudska/tradicijska glasba

Slovenska ljudska/tradicijska glasba

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, prof. dr. Pettan Svanibor Hubert

Vsebina

• Slovenska ljudska glasba kot fokus glasbenonarodopisne raziskovalne tradicije na Slovenskem ter primerjava z značilnostmi in raziskovalnimi pristopi v drugih evropskih državah.
• Raznovrstne oblike življenja ljudske glasbe: od funkcionalnih podeželskih kontekstov do folklornih skupin, preporodnih ansamblov ter obdelav v domenah umetnostne glasbe, jazza in popularne glasbe.
• Petje in pesmi, glasbila in inštrumentalne viže ter plesi v času in prostoru na Slovenskem
• Kontinuum med ljudsko in umetnostno ter popularno glasbo, vključno z narodnozabavno glasbo.
• Projektna obravnava izbrane raziskovalne teme, ki lahko zajame manjšinske skupnosti, vprašanja ideologije in cenzure, odnos med lokalnim, nacionalnim in regionalnim oz. med ruralnim in urbanim, vokalnim in inštrumentalnim, amaterskim in profesionalnim in dr.