Socialni spomin in kulturna dediščina

Socialni spomin in kulturna dediščina

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valič Urša

Raziskovanje spomina. Individualni in kolektivni spomin. Odnos do spomina v različnih kulturnih in socialnih okoljih. Preteklost, zgodovina in dediščina. Zgodovinska zavest. Kulturna in naravna dediščina. Temeljni koncepti, zgodovinski pregled ohranjanja in prezentiranja zgodovine in kulturne dediščine. Domači in mednarodni predpisi o varovanju in zaščiti. Materialna in nematerialna dediščina. Muzejske zbirke in muzeji. Miti, simboli in spomeniki.

Temeljna literatura:
1. Jezernik, Božidar, 2013, Nacionalizacija preteklosti. Ljubljana: Znanstvena založba FF.
2. Jezernik, Božidar, 2014, Mesto brez spomina. Ljubljana: Modrijan.
3. Hudales, Jože, in Nataša Visočnik, ur., 2005, Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Dodatna literatura:
1. Loewenthal, David, 1985, The Past Is a Foreign Country. Cambridge: Cambridge University Press.
2. Mach, Zdisław, 1993, Symbols, Conflict, and Identity. Albany: State University of New York Press.
3. Middleton, David, in Derek Edwards, ur., 1990, Collective Remembering. London: Sage.