Zgodovina glasbe 3

Zgodovina glasbe 3

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:12

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Bogunović Hočevar Katarina, red. prof. dr. Stefanija Leon

Vsebina

Prerez zajema štiri tematsko in časovno razmeroma zaokrožene enote:
- čas glasbene moderne, ki zajema čas od konca 19. stoletja do prve svetovne vojne;
- čas nove stvarnosti, ki obravnava glasbo med obema vojnama,
- čas avantgard, ki se ukvarja z glasbo od konca druge svetovne vojne do šestdesetih let, in
- očas glasbene postmoderne, ki obravnava glasbo od šestdesetih let do danes.

Vsako leto so predavanja osredotočena na prerez celotne problematike in nadalje poglobljeno podajajo snov izbrane glasbenozgodovinske tematike. Tako poslušalec dobi posebej podroben vpogled v eno od tematik ob pregledu konteksta, v katerem se nahaja znotraj začrtanega časovnega okvira.