Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 2

Zgodovina glasbene umetnosti na Slovenskem 2

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš, red. prof. dr. Stefanija Leon

Vsebina

• Institucionalno glasbeno življenje na Slovenskem v 20. in 21. stoletju.
• Zgodovina glasbene estetike na Slovenskem po 1900.
• Glasbena ustvarjalnost, poustvarjalnost in glasbena publicistika na Slovenskem do konca prve svetovne vojne.
• Glasbena ustvarjalnost, poustvarjalnost in misel o glasbi med obema vojnama.
• Glasbena ustvarjalnost, poustvarjalnost in mediji 1945–1991.
• Glasbena pokrajina v Sloveniji po letu 1991.