Zgodovina in smeri psihologije

Zgodovina in smeri psihologije

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: red. prof. dr. Kobal Grum Darja, zasl. prof. dr. Musek Janek

Vsebina

Uvod:
logika zgodovinskega pristopa, zgodovina in modeli znanosti in njihova aplikacija na psihologijo.

Predznanstveni razvoj:
elementarne predstave o duševnosti; psihološka pojmovanja pomembnih kultur in civilizacij; razvoj filozofske psihologije; antika: Hipokrat, Platon, Aristotel, Teofrast; helenizem in rimsko obdobje; krščanska filozofska psihologija; novoveška in moderna filozofska psihologija.

Oblikovanje psihološke znanosti: napredek znanosti; psihološki prispevki naravoslovja, medicine, pedagogike in sociologije; začetki eksperimentalne psihologije; psihofizika - Weber, Fechner; Ebbinghaus; objektivna psihologija.

Prve usmeritve: očetje psihologije - Wundt, James, Pavlov, Freud; strukturalizem - Wundt, Titchener; Würzburška šola; funkcionalizem - James, Hall, Čikaška šola.

Usmeritve druge in tretje generacije:
Psihoanaliza - Freud, Adler, Jung; neopsihoanaliza; Gestalt psihologija - Wertheimer, Köhler, Koffka, Lewin; behaviorizem - Thorndike, Watson, Hull, Tolman, Skinner, Guthrie; neobehaviorizem; sociobehaviorizem; humanistična psihologija - Maslow, Rogers; Frankl; kognitivna psihologija; kognitivni obrat v psihologiji; kognitivna znanost.
Razvoj aplikativne in diferencialne psihologije.

Sodobni trendi:
vedenjsko-socialno-kognitivna paradigma, bioevolucijska paradigma, pozitivna psihologija.

Zgodovina psihologije na slovenskem:
prvi avtorji, psihološka dela 19. stoletja, akademska filozofska psihologija, znanstvena psihologija Rostohar, Trstenjak, sedanje stanje.