Ameriška dramatika

Ameriška dramatika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Čerče Danica

- Osnove dramske teorije in kritični pregled različnih teoretskih pristopov k dramatiki, s poudarkom na teoriji moderne ameriške drame.
- Zgodovinski pregled temeljnih del, smeri in gibanj v ameriški dramatiki s poudarkom na ameriški dramatiki 20. stoletja.
- Pregled specifičnih potez ameriške dramatike.
- Analiza in interpretacija izbranih del ameriške dramatike.
- Pregled vpliva ameriške dramatike na svetovno dramatiko in druge oblike umetnosti(zlasti prozo in film).

Bigsby, C.W.E. Modern American Drama, 1945-2000. CambridgeUniversity Press, 2000. Str. 468.
Shepherd, Simon. The Cambridge Introduction to Performance Theory. Cambridge University Press, 2016.
Dickinson, Thomas H. Playwrights of the New American Theater. Kessinger Publishing, 2004. Str. 340.
Kralj, Lado. Teorija drame. DZS, 1998. Str. 170.
Sternlicht, Sanford. Modern American Drama.Syracuse University Press,2002. Str. 238.
Seznam obravnavanih dramskih del dobijo študentje na zacetku semestra. A list of plays studied is provided at the beginning of the semester.