Studijski programi tretje stopnje

Oddelek za psihologijo

Smer: Razvojnopsihološke študije

Kratka predstavitev smeri doktorskega študija Razvojnopsihološke študije

Razvojna psihologija, ki je pretežno teoretsko usmerjena psihološka disciplina, ima svoj temeljni predmet preučevanja, in sicer različne vrste sprememb v človekovem psihičnem razvoju skozi čas ter tudi nekatere disciplini lastne oz. specifične metode, tehnike in pristope preučevanja, med njimi vzdolžni, vzdolžno- in prečno-sekvenčni pristop, razvojnopsihološki eksperiment, mikrogenetski eksperiment, metode časovnega in navzkrižnega zamika, vedenjskogenetski vzdolžni pristop, multivariatne vedenjskogenetske metode, študije primerov. Sodobna razvojna psihologija se ukvarja s temeljnimi zakonitostmi vedenja v posameznih razvojnih obdobjih (npr. otroštvo, mladostništvo, odraslost), z razlago ter napovedovanjem razvoja, optimizacijo ali modifikacijo vedenja v času, in tudi s specifičnostmi v razvoju, ki so rezultat življenja posameznikov v različnih kontekstih, različnih starostno normativnih (bioloških in socialnih), zgodovinsko normativnih in nenormativnih vplivov, ter z razvojem individualnih razlik v vedenju/psiholoških značilnostih med normativnimi posamezniki v času. Dejavnike razvoja obravnava na skupni (skupni genetski in skupni okoljski vplivi) in specifični fenotipski ravni (tradicionalni okoljski vplivi in vplivi individualnih značilnosti posameznika v določenem času). Sodobna razvojna psihologija se prepoznavno razvija tudi v smer uporabne razvojne psihologije, ki védenja in spoznanja o človekovem razvoju povezuje z vedenjem in učenjem v različnih socialnih kontekstih (npr. v vrstniški skupini, vrtcu, šoli, medijih, družini, domu za starejše občane) ter s specifičnimi oblikami posameznikovega izražanja (npr. otroška igra, otroška risba, pripovedovanje zgodbe).

Predmetnik

Organizirane oblike študija (60 KT):
1. Temeljni predmet I: Študije vseživljenjskega razvoja (10 KT)
2. Temeljni predmet II: Raziskovalna metodologija v psihologiji (10 KT)
3. Doktorski seminar I (10 KT)
4. Doktorski seminar II (10 KT)
5. Zunanji izbirni predmet (10 KT)
6. Predstavitev rezultatov raziskovalnega dela (10 KT)

Individualno raziskovalno delo (120 KT)

Sodelavke in sodelavci oddelka