Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Knjižnica in INDOK služba Oddelka za psihologijo

Knjižnica in INDOK služba

ZAPOSLENI

Milena Vukić, univ. dipl. bibl., univ. dipl. angl., bibl.
Tina Kavšek, univ. dipl. psih., bibl.

E-MAIL:

ohk.psi@ff.uni-lj.si, ohk.psi1@ff.uni-lj.si (INDOK služba)

TELEFON:

01 241 11 86, 01 241 11 76 (INDOK služba)

ODPIRALNI ČAS:

ponedeljek, torek, četrtek, petek 10.00–14.00
sreda 10.00–17.00

Aktualne spremembe urnika

POLETNI ODPIRALNI ČAS:

26. junij–28. julij, 16. avgust–22. september:
ponedeljek, torek, četrtek, petek 10.00–13.00
sreda 11.00–15.00
V času kolektivnega dopusta FF (31. julij–15. avgust) je knjižnica zaprta.

LOKACIJA:

soba R2B v prizidku Filozofske fakultete (vhod je iz atrija)

Knjižnica Oddelka za psihologijo je ena od 18 knjižnic Osrednje humanistične knjižnice Filozofske fakultete (OHK FF). Od ustanovitve leta 1951 je osrednja slovenska strokovna knjižnica za psihologijo. Hrani predvsem knjižno gradivo, s katerim podpira pedagoško in raziskovalno delo na Oddelku. Z njim pokriva tako teoretična psihološka področja (med njimi: metodologija, razvojna psihologija, obča psihologija, psihologija osebnosti, socialna psihologija) kot uporabna (med njimi: pedagoška psihologija, klinična psihologija, psihologija dela, športna psihologija).

Fond knjižnice obsega nad 20.000 enot knjižničnega gradiva:

 • nad 16.000 monografij (knjig, diplomskih in magistrskih del, doktorskih disertacij),
 • okoli 3.700 letnikov strokovnih in znanstvenih časopisov,
 • nad 300 enot neknjižnega gradiva.

Knjižnica omogoča dostop do pomembnih psiholoških elektronskih zbirk (npr. PsycINFO (bibliografska zbirka), PsycARTICLES (elektronske revije)), hkrati pa tekoče prejema 25 tujih in domačih znanstvenih in strokovnih tiskanih in elektronskih časopisov.

Informacije o vpisu in članstvu najdete na spletnih straneh OHK FF.

Splošne informacije o izposoji, rezervacijah, čitalniški uporabi gradiva in vračanju v knjižni nabiralnik najdete na spletnih straneh OHK FF.

Posebnosti knjižnice Oddelka za psihologijo

Obiskovalci knjižnice imate delni prosti pristop do gradiva. Sprehodite se lahko med policami knjig in zaključnih del Oddelka za psihologijo. Ostalo gradivo naročite pri izposojevalki. Izposoja poteka na dva načina: 1) gradivo si poiščete sami ali 2) izposojevalki predložite signature želenega gradiva. Gradivo načeloma dobite takoj. Če se nahaja v skladišču (tuje revije, revije in knjige starejšega datuma), vas obvestimo, kdaj bo na voljo.

Kako poiščemo signaturo? 

Pogoji izposoje: Večino gradiva si lahko izposodite na dom, nekatere vrste pa se posojajo samo v čitalnico.

GRADIVO

POGOJ IZPOSOJE

IZPOSOJEVALNI ROK

knjige

na dom

30 dni (nekateri učbeniki 14 dni)

revije

čitalnica

vrniti isti dan*

stara Psihološka obzorja, Panika

na dom

7 dni

zaključna dela (dipl., mag, dokt., spec. dela)

čitalnica

vrniti isti dan*

*V primeru, da čitalniško gradivo potrebujete več kot med uradnimi urami, ga lahko do 21. ure istega dne vrnete v knjižni nabiralnik.

Izposoja modela možganov: Model možganov je na voljo le v čitalnici knjižnice. Priporočamo, da si model predhodno rezervirate. V času pred izpitnim rokom je možna rezervacija največ za 1h.

Nudimo vam pomoč pri iskanju gradiva v fizični ali elektronski obliki in pri uporabi informacijskih virov.

Na nas se lahko obrnete:

 • po telefonu (01 241 1186),
 • el. pošti (ohk.psi1@ff.uni-lj.si),
 • osebno ali
 • izpolnite spletni obrazec (povezava).

Po potrebi se lahko dogovorimo za srečanje v živo ali na daljavo.

Gradivo, ki ga ni v zbirkah OHK, lahko člani OHK naročate preko medknjižnične izposoje. Storitev je plačljiva.

Bibliografije raziskovalcev

Knjižnica za potrebe Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in Znanstvenoraziskovalnega inštituta Filozofske fakultete (ZIFF) skrbi za osebne bibliografije raziskovalcev, ki so zaposleni na oddelku.

Priporočila raziskovalcem:

 • redno prinašajte svoja dela v knjižnico, da jih bibliotekarke čim prej vnesejo v COBISS;
 • sodelujte z bibliotekarkami pri dodeljevanju tipologij in pri tem upoštevajte navodila Pravilnika o kazalcih in merilih znanstvene uspešnosti ter Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti (povezave na omenjene dokumente so tukaj);
 • sodelujte pri dopolnjevanju seznama revij ARRS, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij;
 • spremljajte svojo bibliografijo ter morebitne napake, spremembe in popravke sproti sporočajte v oddelčno knjižnico;
 • redno preverjajte izpise in vrednotenje svoje bibliografije v SICRIS-u, saj le-to lahko odločilno vpliva pri napredovanjih in prijavah na raziskovalne projekte;
 • spremljajte novosti na spletnih straneh IZUM-a oz. COBISS-a ter ARRS.

Navodila: Oddelčni knjižnici oddajte originalno gradivo z izpolnjenim obrazcem (spletni ali Word).
Če ste objavili članek ali prispevek v reviji ali zborniku, prosimo, da oddate celotno revijo oziroma zbornik, ki vam jo/ga po vnosu vrnemo.
Vse informacije in obrazci glede bibliografij raziskovalcev so na voljo na strani OHK.

Bibliografije študentov Oddelka za psihologijo FF UL

Študenti 1. in 2. stopnje

Oddelčna knjižnica od oktobra do junija mesečno sprejme do 5 zahtevkov študentov za vnos. Mesečni seznam se odpre prvi delovni dan v mesecu. Če je obstoječi mesečni seznam že zapolnjen, se lahko vpišete naslednji mesec. Če je oddanih manj zahtevkov, se »neporabljeni« ne prenašajo v naslednji mesec.

Postopek:

 • študenti izpolnite Google obrazec Bibliografije za študente psihologije FF UL;
 • v knjižnico dostavite publikacijo, v kateri je prispevek izšel (če je prosto dostopna na spletu, v ustrezno polje v Google obrazcu zapišete povezavo);
 • knjižnica v roku enega meseca oddano delo vnese v COBISS in vas o vnosu obvesti po e-pošti.

Pogoji za vnos:

 • prispevek je že objavljen (v reviji, knjigi ipd.) - v COBISS se lahko vpišejo izključno javno objavljena dela;
 • dostavljena publikacija, v kateri je prispevek izšel (če je prosto dostopna na spletu, v ustrezno polje zapišete povezavo);
 • vnaša se samo strokovne in znanstvene psihološke prispevke.

Za vprašanja smo na voljo na: ohk.psi1@ff.uni-lj.si.

Študenti 3. stopnje

Oddelčna knjižnica doktorskim študentom vnese vse znanstvene prispevke, ki so pogoj za dokončanje študija. Če želite imeti prispevek vpisan do konca študijskega leta, je obvezna oddaja do konca junija.

Postopek:

Pogoji za vnos:

 • prispevek je že objavljen (v reviji, knjigi ipd.) - v COBISS se lahko vpišejo izključno javno objavljena dela;
 • dostavljena publikacija, v kateri je prispevek izšel (če je prosto dostopna na spletu, v ustrezno polje zapišete povezavo);
 • vnaša se samo znanstvene psihološke prispevke.

Za vprašanja smo na voljo na: ohk.psi1@ff.uni-lj.si.

Prijava na novice knjižnice Oddelka za psihologijo

Predlog za nakup gradiva

Pomoč pri iskanju literature

Pripombe, pohvale in predlogi za izboljšanje storitev

Sodelavke in sodelavci oddelka