Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

O Oddelku za psihologijo

Oddelek za psihologijo je bil ustanovljen pred več kot pol stoletja. Nahaja se v 1. nadstropju Filozofske fakultete na Aškerčevi cesti 2 v Ljubljani.

Študij na Oddelku za psihologijo

Oddelek za psihologijo od leta 2009/2010 izvaja prvostopenjski študijski program Psihologija, ki traja 3 leta in obsega 180 KT. Po končanem prvostopenjskem programu Psihologija prejme diplomant naziv diplomirani psiholog/inja (UN). Prva stopnja študija psihologije še ne zagotavlja poklicne kvalifikacije za delo psihologa, saj ne omogoča pridobitve kompetentnosti za opravljanje samostojne psihološke prakse. Po končanem triletnem študiju na prvi stopnji lahko kandidati nadaljujejo izobraževanje na magistrskem študiju psihologije, ki traja 2 leti in obsega 120 KT. Po končanem magistrskem študiju pridobi študent naziv magister/ica psihologije. Po končanem študiju je magister psihologije pripravljen za opravljanje samostojne psihološke prakse na kateremkoli poklicnem področju.

Organizacija oddelka

Oddelek sestavlja sedem kateder, ki pokrivajo ključna področja psihologije (podrobneje o psihologiji): občo psihologijo, psihološko metodologijo, razvojno psihologijo, socialno psihologijo, klinično psihologijo, pedagoško psihologijo in psihologijo dela. Trenutno je na Oddelku zaposlenih 35 pedagoških delavcev in 4 nepedagoški delavci.

Informacijsko infrastrukturo Oddelka predstavljata knjižnica (v njej je zaposlena bibliotekarka) in INDOK služba (bibliotekarka dokumentalistka), nepedagoška delavca pa sta še tajnica in laborant.

Sodelovanje oddelka z drugimi ustanovami

Da bi čim bolje opravljal svoje matične izobraževalne, strokovne in znanstvene naloge v slovenskem prostoru, Oddelek tradicionalno plodno sodeluje z drugimi visokošolskimi ustanovami doma in v tujini (izpostaviti je potrebno vsaj Oddelka za psihologijo v Zagrebu in Sarajevu ter CSUI v Luganu v Švici) ter številnimi javnimi ustanovami (vrtci, šolami, zdravstvenimi ustanovami), neprofitnimi organizacijami (prostovoljno delo) in podjetji (s področja trženja, razvoja kadrov in z drugimi).

Društvo alumnov Oddelka za psihologijo FF UL

Društvo alumnov je društvo diplomantov Oddelka za psihologijo FF UL.

Sodelavke in sodelavci oddelka