Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Raziskovalni program P5-0110

Tekoče raziskave

Raziskava o doživljanju in učinkih COVID-19

Kako se počutite v času krize? S kakšnimi izzivi se srečujete? Kako vidite svoje mesto v svetu? Zaznavate kakšne spremembe v svoji pozornosti ali spominu?

V mednarodni raziskavi preučujemo čustva, razpoloženje, težave, dojemanje smisla življenja in zaznane spremembah v miselnih procesih, s katerimi se Slovenci, Kitajci in Američani srečujejo med pandemijo COVID-19. Z raziskavo želimo prispevati k razumevanju družbenih in psiholoških odzivov v različnih državah na krizo ob izbruhu pandemije.

Hvala vsem, ki se sodelovali v prvih meritvah! Trenutno pripravljamo znanstveni prispevek o rezultatih študije v Sloveniji. O glavnih rezultatih raziskave pri nas pa je bil v Delovi prilogi Znanost objavljen kratek članek. Vabljeni k branju.

Vsebinski opis programa

Tema raziskovalnega programa je kognicija v zdravju in bolezni ter njeno spodbujanje. Program preučuje kognitivno funkcioniranje in medosebne razlike v kognitivnih sposobnostih v normativnih populacijah v različnih življenjskih obdobjih (v času formalnega izobraževanja, odraslosti in pri starostnikih) ter kognitivno funkcioniranje pri bolnikih z nevrodegenerativnimi boleznimi. Osrednji cilj programa je ugotoviti, do kolikšne mere lahko izboljšamo kognitivno funkcioniranje in kakšno mora biti kognitivno izboljševanje, da bo dalo kar najboljše učinke, ob upoštevanju individualnih značilnosti, ki vplivajo na učinkovitost izboljševanja.

Osrednje zanimanje programa so psihološke intervencije kognitivnega izboljševanja, kot so kognitivni treningi, treningi strategij in treningi čuječnosti. Program razvija nove intervencije kognitivnega izboljševanja, ki upoštevajo sodobna spoznanja na področju kognitivne znanosti, in vrednoti njihove učinke na kognitivno funkcioniranje in nekognitivne spremenljivke, npr. kakovost življenja. Preučuje, do kakšnih makrosprememb prihaja z uvedbo posamezne intervencije, spremlja pa tudi mikrospremembe, do katerih prihaja med izvajanjem intervencije. S tem želi program prispevati k boljšemu razumevanju mehanizmov kognitivnega izboljševanja.

Raziskave v splošnem ugotavljajo pozitivne učinke kognitivnega izboljševanja, ki pa so navadno omejeni na trenirano kognitivno funkcijo. Omejenost učinkov kognitivnega izboljševanja bi bila lahko posledica medosebnih razlik v odzivnosti na kognitivno izboljševanje. Pri vrednotenju učinkovitosti kognitivnega izboljševanja zato program preučuje povezanost učinkovitosti intervencij z individualnimi značilnostmi obravnavanih oseb, in dejavnike, ki izboljševanje spodbujajo ali ga zavirajo.

Podporne dejavnosti preučevanju osrednjega raziskovalnega problema so preučevanje bazičnih značilnosti in mehanizmov različnih kognitivnih procesov in razvoj novih metod njihovega merjenja, preučevanje odnosov med različnimi kognitivnimi funkcijami, preučevanje medosebnih razlik v kognitivnem funkcioniranju in povezovanja kognicije z drugimi psihološkimi konstrukti. Pri raziskovanju program kombinira psihološko in nevroznanstveno eksperimentalno raziskovanje ter korelacijsko in kvalitativno raziskovanje ter uporablja triangulacijo metod merjenja kognitivnih procesov. Tak pristop omogoča boljše razumevanje preučevanih kognitivnih funkcij in njihovega spreminjanja z intervencijami.

Program v celoti financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije.

 

Program poteka na dveh institucijah:

 • Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani
 • Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana

Vodja:
Anja Podlesek

Člani na FFUL:
Lea Alič (MR)
Andreja Avsec
Valentin Bucik
Katja Depolli Steiner
Darja Kobal Grum
Luka Komidar
Aleksij Kraljič
Andraž Matkovič
Cirila Peklaj
Sonja Pečjak
Tina Pirc
Matija Svetina
Gaja Zager Kocjan
Gregor Žvelc

Člani z UKC Ljubljana:
Jurij Bon
Milica Gregorič Kramberger
Veronika Rutar Gorišek

Program vzporedno izvaja več dejavnosti:

 • Razvoj in validacija naloge CCCT (na različnih normativnih skupinah in kliničnih skupinah; analiza vedenjskih podatkov), 2019-2023
 • Validacija naloge CCCT (analiza podatkov, zbranih s fMR) Razvoj in validacija CCRacerja (na različnih normativnih skupinah), 2020-2024
 • Razvoj in validacija igre CCRacer (na kliničnih skupinah), 2019-2021
 • Razvoj in validacija Kratke baterije kognitivnih preizkusov, 2021-2023
 • Izbor/razvoj baterije kognitivnih testov za spremljanje kognitivnega funkcioniranja in merjenje učinkov kognitivnih treningov, 2021-2023
 • Izbor/razvoj mer funkcioniranja v vsakdanjem življenju - Izbor/razvoj psiholoških testov za merjenje individualnih značilnosti (osebnosti, motivacije, psihičnega blagostanja itd.), 2019-2022
 • Priprava tehnologije za spremljanje očesnih premikov in fizioloških mer med reševanjem kognitivnih nalog in kognitivnim treningom, razvoj metode za analizo dinamike očesnih premikov, 2019-2022
 • Spremljanje sprememb v merah med reševanjem ponavljajoče se naloge in preizkus mikrogenetskega pristopa, 2020-2022
 • Ovrednotenje treninga vidne pozornosti, 2019-2022
 • Ovrednotenje treninga čuječnosti, 2021-2024
 • Razvoj treninga kognitivnega nadzora, 2019-2020
 • Ovrednotenje treninga kognitivnega nadzora (na različnih normativnih in kliničnih skupinah), 2021-2024
 • Razvoj interaktivnega kognitivnega treninga za starejše, 2019-2021
 • Ovrednotenje interaktivnega kognitivnega treninga za starejše, 2022-2024
 • Organizacijski in strateški sestanki programske skupine, srečanja revijalnega kluba, ves čas programskega obdobja

(V nastajanju.)

Sodelavke in sodelavci oddelka