Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Digitalna knjižnica Oddelka za psihologijo

Digitalna knjižnica 

V digitalni knjižnici Oddelka za psihologijo so zbrane informacije o elektronskih virih, pomembnih za študij psihologije in psihološko raziskovanje, ter o možnostih dostopanja do njih.

Do e-virov lahko dostopate:

  • z računalnikov na Filozofski fakulteti (na hodniku v kleti, v knjižnicah),
  • preko oddaljenega dostopa:
    • Prijavite se s številko študentske ali članske izkaznice in z geslom, ki je namenjeno tudi dostopu do storitev COBISS+ Moje knjižnice. Uredite si ga preko spletne povezave za določitev gesla, ki jo prejmete ob vpisu v knjižnico vašega oddelka.
    • Študenti in zaposleni na Univerzi v Ljubljani se lahko prijavite tudi s svojo digitalno identiteto UL (Prijava AAI).

 

Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani (DiKUL) je spletni portal, s pomočjo katerega lahko uporabniki knjižnic Univerze v Ljubljani (UL) dostopate do ogromnega števila bibliografskih podatkov o obstoječih strokovnih in znanstvenih objavah, naročniških in prosto dostopnih podatkovnih zbirk z vseh področij znanosti, tujih e-člankov, e-knjig, disertacij ipd. ter do zaključnih del študija na UL, objav zaposlenih na UL in raziskovalnih podatkov.

DiKUL omogoča iskanje v:

PsycINFO

Podatkovna zbirka PsycInfo je namenjena iskanju in pregledu znanstvene in strokovne literature s področja psihologije. Obsega čez 5 milijonov bibliografskih opisov z izvlečki o člankih iz več kot 2300 znanstvenih revij, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah, prispevkih s konferenc in tehničnih poročilih. Za iskanje po tematiki se lahko uporabijo deskriptorji iz APA Thesaurus of Psychological Index Terms, ključne fraze ali klasifikacija. Iskanje lahko omejite na metodologijo, starostno skupino itn. Možno je tudi iskanje po citiranih virih.

PsycARTICLES

 

Zbirka PsycArticles je namenjena iskanju in branju revij s področja psihologije. Obsega članke, recenzije in druge objave iz 119 znanstvenih revij založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group. Celotna besedila prispevkov iz skoraj vseh revij so na voljo od prve številke naprej (od leta 1894).

PsycTESTS PsycTests je vir strukturiranih informacij o testih in služi tudi kot repozitorij psiholoških testov in meril. Zbirka vsebuje tako povzetke kot tudi celotna besedila.

Do zbirk PsycINFO in PsycArticles lahko dostopate študenti, zaposleni in alumni Oddelka za psihologijo FF UL.

Academic Search Complete

Multidisciplinarna zbirka strokovne in znanstvene literature. Vsebuje tudi aktualna dogajanja iz sveta.

Business Source Premier

Strokovna in znanstvena literatura s področij ekonomije, managementa in podjetništva.

Communication & Mass Media Complete

Znanstvena literatura s področja komunikologije.

Emerald Insight

Zbirka znanstvenih in strokovnih revij s področij ekonomije, trženja, logistike, strojništva, izobraževanja, informacijskih ved, turistike, organizacijskih ved, zdravstva in okoljskih ved.

ERIC

Strokovna in znanstvena literatura s področja vzgoje in izobraževanja.

JSTOR

Multidisciplinarni arhiv znanstvenih časopisov.

MEDLINE

Zbirka podatkov o strokovni in znanstveni literaturi s področij biomedicine, zdravstvene nege, veterine in zdravstvenega varstva.

Oxford Academic Journals

Zbirka znanstvenih revij s področij medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja. 

PTSDpubs Strokovna in znanstvena literatura o posttravmatskem stresu in drugih motnjah, ki so posledica travmatskih izkušenj.

SAGE Journals Online

Zbirka revij s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja.

ScienceDirect

Multidisciplinarna zbirka znanstvene literature s poudarkom na naravoslovju, tehniki in medicini.

SocINDEX with Fulltext

Znanstvena in strokovna literatura s področij sociologije, socialnega dela in drugih področij družboslovja.

Springerlink

Znanstvena literatura iz biomedicinskih, naravoslovnih in tehničnih ved, poslovnih ved in ekonomije, humanistike, psihologije, sociologije, prava itd.

Taylor & Francis Online

Multidisciplinarna zbirka znanstvenih in strokovnih revij.

Wiley Online Library

Multidisciplinarna zbirka znanstvenih in strokovnih člankov.

 E-knjige

eBook Collection

Zbirka elektronskih knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike.

Oxford Handbooks Online

Zbirka priznanih znanstvenih priročniških zbornikov.

Free psychotherapy books

Brezplačne e-knjige Mednarodnega inštituta za psihoterapijo (IPI).

The National Acadamies Press

Brezplačne publikacije treh ameriških znanstvenih akademij.

Slovarji in enciklopedije

Britannica Academic

Celotna vsebina tiskane izdaje enciklopedije s članki, slikami, ilustracijami itn.

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Multidisciplinarna zbirka referenčnih del (enciklopedij, atlasov, slovarjev, priročnikov, biografskih leksikonov itn.).

Doktorske disertacije

Networked Digital Library of Theses and Dissertations - NDLTD

Obsežna zbirka doktorskih in magistrskih del z vsega sveta.

ProQuest Dissertations & Theses

Obsežna zbirka doktorskih in magistrskih del z vsega sveta.

Psihološka obzorja

Psihološka obzorja je znanstveno-strokovna revija Društva psihologov Slovenije, ki izhaja pod okriljem Oddelka za psihologijo FF UL. Od leta 2013 objavlja članke na svoji spletni strani, kjer so dostopni tudi arhivski članki tiskane izdaje od leta 2000 do 2012.

Starejši članki tiskane izdaje od prve številke, t.j. od leta 1992 naprej, so na voljo na DLib-u.

Vsi, ki ste zaključili študij psihologije katerekoli stopnje (dodiplomski, podiplomski, doktorski študij) na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, lahko z urejenim članstvom v knjižnici pridobite oddaljeni dostop do določenih baz, kjer to dovolijo licenčni pogoji. Na to, da ste alumni psihologije FF UL, nas med urejanjem članstva posebej opozorite. Ob vpisu prejmete vpisno številko in geslo, s katerima se preko spodnjih povezav ob izbiri ustanove (Filozofska fakulteta) prijavite v oddaljeni dostop.

Do baz lahko dostopate na dva načina:

  • prijavite se v DiKUL ali mEga iskalnik NUK; dostop do polnega besedila imate v skladu z licenčnimi pogoji, 
  • preko spodnjih povezav se prijavite v oddaljeni dostop in iščete gradivo v posameznih bazah.

 

Povezave za oddaljeni dostop do baz, zanimivih za psihologe:

PsycINFO

Podatkovna zbirka PsycInfo je namenjena iskanju in pregledu znanstvene in strokovne literature s področja psihologije. Obsega čez 5 milijonov bibliografskih opisov z izvlečki o člankih iz več kot 2300 znanstvenih revij, knjigah, poglavjih iz knjig, disertacijah, prispevkih s konferenc in tehničnih poročilih. Za iskanje po tematiki se lahko uporabijo deskriptorji iz APA Thesaurus of Psychological Index Terms, ključne fraze ali klasifikacija. Iskanje lahko omejite na metodologijo, starostno skupino itn. Možno je tudi iskanje po citiranih virih.

PsycARTICLES

Zbirka PsycArticles je namenjena iskanju in branju revij s področja psihologije. Obsega članke, recenzije in druge objave iz 119 znanstvenih revij založnikov American Psychological Association, Educational Publishing Foundation, Canadian Psychological Association in Hogrefe Publishing Group. Celotna besedila prispevkov iz skoraj vseh revij so na voljo od prve številke naprej (od leta 1894).

PsycTESTS

PsycTests je vir strukturiranih informacij o testih in služi tudi kot repozitorij psiholoških testov in meril. Zbirka vsebuje tako povzetke kot tudi celotna besedila.

Academic Search Complete

Multidisciplinarna zbirka strokovne in znanstvene literature. Vsebuje tudi aktualna dogajanja iz sveta.

Business Source Premier

Strokovna in znanstvena literatura s področij ekonomije, managementa in podjetništva.

Communication & Mass Media Complete

Znanstvena literatura s področja komunikologije.

Credo Online Reference Service, Academic Core Collection

Multidisciplinarna zbirka referenčnih del (enciklopedij, atlasov, slovarjev, priročnikov, biografskih leksikonov itn.).

eBook Collection

Zbirka elektronskih knjig s področij humanistike, družboslovja, medicine, naravoslovja in tehnike.

Emerald Insight

Zbirka znanstvenih in strokovnih revij s področij ekonomije, trženja, logistike, strojništva, izobraževanja, informacijskih ved, turistike, organizacijskih ved, zdravstva in okoljskih ved.

ERIC

Strokovna in znanstvena literatura s področja vzgoje in izobraževanja.

MEDLINE

Zbirka podatkov o strokovni in znanstveni literaturi s področij biomedicine, zdravstvene nege, veterine in zdravstvenega varstva.

Oxford Academic Journals

Zbirka znanstvenih revij s področij medicine, bioloških znanosti, matematike in fizike, prava, humanistike ter družboslovja. 

Oxford Handbooks Online

Zbirka priznanih znanstvenih priročniških zbornikov.

PTSDpubs Strokovna in znanstvena literatura o posttravmatskem stresu in drugih motnjah, ki so posledica travmatskih izkušenj.

SAGE Journals Online

Zbirka revij s področij družbenih ved in humanistike, medicine, tehnike in naravoslovja.

SocINDEX with Fulltext

Znanstvena in strokovna literatura s področij sociologije, socialnega dela in drugih področij družboslovja.

Tukaj si lahko ogledate sezname virov po licenčnih omejitvah ter dostopate do preostalih baz, dostopnih za alumne in vse člane knjižnic Univerze v Ljubljani.

V primeru težav z oddaljenim dostopom smo vam za pomoč na voljo na 01 241 1186 oz. na e-naslovu ohk.psi1@ff.uni-lj.si, kamor pošljete natančen opis težave z zaslonsko sliko (Prt Scr).

Preden nas kontaktirate, preverite, ali vaše geslo deluje, tako da se poskusite prijaviti v spletni servis Moje knjižnice v COBISS+.

Sodelavke in sodelavci oddelka