Studijski programi prve stopnje

Akreditiranost programa

Nacionalna akreditacija programa

Študijski program prve stopnje Psihologija na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 2007 potrdila Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Skladnost programa z zahtevami za pridobitev certifikata EuroPsy

Slovenski Nacionalni odbor za podeljevanje certifikata EuroPsy je program 1. stopnje Psihologija Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potrdil kot skladen s standardi za izobraževanje psihologov. Skupaj z zaključenim drugostopenjskim programom psihologije diploma omogoča pridobitev EuroPsy - evropskega certifikata iz psihologije.

Več informacij o certifikatu na www.europsy.si