Studijski programi druge stopnje

Psihološka študijska praksa

Oddelčna koordinatorica za študijsko prakso: doc. dr. Katja Depolli Steiner

Psihološko študijsko prakso (v nadaljevanju: praksa) morajo opraviti vsi študenti magistrskega študija psihologije. Prakso lahko opravljajo le v pooblaščenih mentorskih ustanovah v skladu s pravili, ki so določena s študijskim redom Oddelka za psihologijo. Enako velja za Erasmusove ali druge študente, oz. za študente, ki opravljajo prakso zunaj Slovenije.

Več informacij o praksi študenti lahko dobijo v e-učilnici »Psihološka študijska praksa«.