Oddelek za psihologijo

Oddelek za psihologijo

Mednarodne izmenjave na oddelku za psihologijo

Koordinatorica za mednarodno izmenjavo: asist. dr. Renata Marčič

Osnovne informacije glede študijske izmenjave si preberite na spletni strani Mednarodne pisarne FF.

Natančnejša navodila glede oblikovanja študijskega sporazuma na Oddelku za psihologijo dobite v spodnjem zavihku Študijski sporazum.

Na spletni strani Mednarodne pisarne Filozofske fakultete je objavljen razpis za študijske izmenjave Erasmus+ za leto 2020/2021, kjer dobite vsa navodila za prijavo.

Natisnjeno in podpisano prijavnico (z ocenami) ter motivacijsko pismo mi prinesete (na govorilne ure oz. v poštni nabiralnik v tajništvu) najkasneje do 17. 12. 2019.

asist. dr. Renata Marčič, koordinatorica za mednarodno izmenjavo

Navodila za oblikovanje študijskega sporazuma:

Študijski sporazum FF mora vsebovati predmete, ki jih bo priznal Oddelek za psihologijo FF UL.

Priznajo se lahko tisti predmeti, ki še niso opravljeni oz. vpisani v VIS.

Obvezne predmete potrjujejo nosilci predmetov s podpisom na Študijski sporazum Oddelka za psihologijo

 • študent se oglasi pri izvajalcih predmeta s čim bolj izčrpnimi informacijami o predmetu na instituciji gostiteljici (npr. letnik izvedbe, število ur, število kreditnih točk, učni načrt predmeta, …), ki ocenijo, v kolikšni meri se predlagani predmet lahko prizna kot opravljena obveznost pri njihovem predmetu (v celoti ali delno) ali pa se ne prizna;
 • z nosilcem predmeta v obrazec »Študijski sporazum Oddelka za psihologijo« zapišeta predmet in število priznanih kreditnih točk ter se dogovorita o morebitnih dopolnilnih obveznostih v primeru delno priznanega predmeta;
 • nosilec predmeta se podpiše poleg predmeta na obrazec »Študijski sporazum Oddelka za psihologijo«.
 • Postopek se ponovi za vsak obvezni predmet – vsi predmeti se vpisujejo na en obrazec.

Študent na govorile ure koordinatorice za mednarodno izmenjavo prinese izpolnjen obrazec Študijski sporazum FF, kjer so zapisani vsi predmeti (obvezni in izbirni) ter podpisan obrazec »Študijski sporazum Oddelka za psihologijo« (če želi, da se mu priznajo obvezni predmeti), ki služi kot dokazilo o dogovoru med študentom in nosilcem predmeta in se hrani v arhivu koordinatorice za mednarodno izmenjavo. Izbirne predmete potrjuje koordinatorica za mednarodno izmenjavo:

 • Strokovni izbirni predmeti (t.i. modul): katerikoli predmeti s področja psihologije na tuji instituciji, ki še niso bili absolvirani kot del obveznega programa (lahko iz 1. ali 2. stopnje);
 • Splošni izbirni predmeti: katerikoli predmeti izven področja psihologije, ki pripomorejo k študiju psihologije (lahko iz 1. ali 2. stopnje).

Koordinatorica za mednarodno izmenjavo podpiše Študijski sporazum FF, na podlagi katerega se predmeti v primeru opravljenih obveznostih vpisujejo v VIS.

 • Ko ima študent potrdilo o pridobljenih ocenah na tuji instituciji (Transcript of records), izpolni Potrdilo o priznavanju v tujini opravljenih obveznosti.
 • Ker je ocene, pridobljene v tujini, običajno potrebno pretvoriti v naše, lahko to stori študent sam ali pa pusti ta stolpec prazen in ga izpolnita skupaj s koordinatorico za mednarodno izmenjavo. Pri pretvorbi ocen se upošteva morebitne predloge pretvorb, ki jih tuja institucija zapiše na potrdilo o ocenah. Če predloga pretvorb ocen v potrdilu o ocenah ni, se upošteva tabelo za pretvorbo ocen, ki jo najdete na dnu te strani.
 • Študent natisne izpolnjen obrazec, ga podpiše in prinese v pregled in potrditev koordinatorici za mednarodno izmenjavo. Poleg Potrdila o priznavanju v tujini opravljenih obveznostih mora prinesti še Študijski sporazum, Spremembe v študijskem sporazumu in Potrdilo o ocenah (Transcript of records).
 • Študent vse dokumente nese v tajništvo, kjer se ocene vnesejo v VIS, on pa dobi zaznamek tajništva o vnosu.
 • Potrdilo o v tujini opravljenih obveznostih z vsemi podpisi naloži v spletno prijavo za Erasmus+ finančno pomoč.

Sodelavke in sodelavci oddelka

© Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Vse pravice pridržane.

 

Piškotki Oblikovanje in razvoj: ENKI

Iščem ...