Studijski programi tretje stopnje

Oddelek za psihologijo

Druga podiplomska izobraževanja - Oddelek za psihologijo

Druga podiplomska izobraževanja

Specializacija iz klinične psihologije

Informacije v zvezi s pogoji, ki jih mora dosegati psiholog za opravljanje poklica kliničnega psihologe, lahko dobite na spletnih straneh Zbornice kliničnih psihologov Slovenije.

Usposabljanje za mentorje supervizirane prakse

V pripravi je program za usposabljanje mentorjev supervizirane prakse, ki ga bo v akreditacijo oddala Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.

Druga usposabljanja

Dodatna usposabljanja lahko psihologi pridobijo tudi v okviru aktivnosti Društva psihologov Slovenije.

Sodelavke in sodelavci oddelka