Analiza diskurza

Analiza diskurza

Stopnja: 2

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zorman Marinka

Vsebina

Zgodovina in sedanje stanje analize diskurza.
Definicija in vrste diskurza.
Metode analize diskurza: teorija govornih dejanj, interakcijska sociolingvistika, etnografija komunikacije, pragmatika, konverzacijska in variacijska analiza.
Diskurzivne strategije in tehnike.
Implicitni načini izražanja.
Diskurzivna analiza besedil.