Antična filozofija 1

Antična filozofija 1

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

Vsebina

Pregled glavnih obdobij, avtorjev in filozofskih šol v obdobju grške in rimske filozofije iz časa antike.
1. Začetki antične filozofije. Zgodnja grška misel (t. i. »predsokratiki«) in sofistika.
2. Klasična grška filozofija: Sokrat, Platon in Aristotel.
3. Helenistične filozofske šole (stoiki, skeptiki in epikurejci) in začetki rimske filozofije.
4. Poznoantična filozofija: začetki krščanske filozofije in novoplatonizem (Plotin).