Projekt KOBOS – raziskava kombinatorike besedotvornih obrazil v slovenščini

Lingvistični krožek Filozofske fakultete v Ljubljani vabi na 1221. sestanek, ki bo v ponedeljek, 12. 12. 2022, ob 18. uri (pred. 325). Na temo Projekt KOBOS – raziskava kombinatorike besedotvornih obrazil v slovenščini bosta predavala doc. dr. Boris Kern, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, in izr. prof. dr. Tomaž Erjavec, Institut Jožef Stefan.

Povzetek:

Za slovenščino je – tako kot tudi za druge slovanske jezike – značilna izredno bogata morfemska zgradba besed, ki je posledica večstopenjske tvorbe. Pridevniška tvorjenka mladostnikov tako izkazuje kombinacijo štirih obrazil: -ost + -en + -ik + -ov. V okviru ARRS-projekta Kombinatorika besedotvornih obrazil v slovenščini (2021–2024) analiziramo in opisujemo družljivost besedotvornih obrazil v okviru večstopenjske tvorbe, s čimer v slovenski jezikoslovni prostor vpeljujemo novo raziskovalno področje, tj. morfotaktiko. Cilj projekta je raziskati značilnosti besedotvornega in pomenotvornega mehanizma sodobnega slovenskega jezika ter s pomočjo metod strojnega učenja (vključujoč najsodobnejše metode globokega učenja) izdelati model za avtomatsko besedotvorno analizo poljubnih besed slovenskega jezika. V prispevku bodo predstavljeni projekt in prvi izsledki analize.

Dogodki

Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Javno predavanje dr. Marka Krevsa pred izvolitvijo v naziv redni profesor

Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Gostujoča predavanja dr. Iváneka z Ostravske univerze

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani

Spletna predstavitev za tuje študente

Oddelek za zgodovino

Javno vodstvo po razstavi En krompir, tri države

Oddelek za arheologijo

Metalurški dan