Etnološka muzeologija

Etnološka muzeologija

Stopnja: 1

Ure predavanj: 60

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Valič Urša

Predmet je uvod v etnološko in splošno muzeologijo ter se naslanja na mednarodno priporočeni program za izobraževanje na področju muzeologije oz. »muzejskih raziskav« (Icom Basic Syllabus 1999) s temeljnimi področji muzeološkega znanja, vedenja in veščin. Uvod v muzeologijo z zgodovino muzeologije; zgodovina muzejev in muzejem podobnih ustanov; etnološke/antropološke zbirke in muzeji; slovenska prizadevanja; dosežki v okviru muzeologije in poslanstvo muzejev. Organiziranost in delovanje muzejev ter muzejski menedžment. Muzejski prostor (arhitektura), ureditev muzeja in muzejska oprema. Muzejski predmet in muzejske zbirke; dokumentacija in preučevanje zbirk; znanstvena dejavnost v muzejih (etnologija in antropologija v muzeju); urejanje in menedžment zbirk. Sodobne oblike dela v muzejih; muzejske razstave, trženje, stiki z javnostmi, muzejski profesionalizem in etika; muzejska zakonodaja, kulturne in izobraževalne dejavnosti muzejev.

1. Hudales, Jože, 2008, Slovenski muzeji in etnologija: Od kabinetov čudes do muzejev 21. stoletja. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
2. Hudales, Jože in Nataša Visočnik ur., 2005, Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Str. 7-52.
3. Hudales, Jože in Nataša Visočnik ur., 2005, Dediščina v rokah stroke. Ljubljana: Filozofska fakulteta. Str. 11-22 in 215-230.
4. Hudales, Jože, 2011, Nova muzeologija, novi muzeji in kulturna dediščina v muzejih 20. in 21. stoletja. V: HAZLER, Vito (ur.). Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije: idejna zasnova za stalno muzejsko postavitev v Žalcu, (Zbirka Kulturna dediščina, zv. 6), (Elektronske izdaje Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, str. 20-47.

Posamezna poglavja (podana na predavanjih) iz:
5. Jezernik, Božidar (ur.). 2010, Med prezentacijo in manipulacijo, (Zupaničeva knjižnica, št. 33). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.
6. Jezernik, Božidar 2010, Kulturna dediščina in identiteta. (Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 31). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
7. Macdonald, Sharon, 2006, A Companion to Museum Studies. Oxford and Carlton: Blackwell Publishing.
8. Nina Simon, 2010, The Participatory Museum. Santa Cruz: Museum 2.0, str. I-IV in 1-65.
9. Graham Black, 2005, The engaging museums, London and New York: Routledge.