Geografija etničnosti

Geografija etničnosti

Stopnja: 2

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zupančič Jernej, Zaposleni/pogodbeni bodoči

• Pojav naroda in ostalih etničnih pojavov
• Teoretična izhodišča in družbene prakse, ki zadevajo narodno vprašanje
• Ugotavljanje narodne pripadnosti: statistični podatki, arhivi, registri in terenski indikatorji
• Pojav in klasifikacija narodnih / etničnih manjšin
• Etnogeneza. Narod in država. Nacionalizem.
• Narodne /etnične politike.Socializacija, družbena integracija in asimilacija
• Narodna identiteta in narodna zavest
• Narodne (etnične) manjšine. Tipologija manjšin. Odnos do manjšin in manjšinske politike. Vloga manjšin.
• Organiziranost manjšin.
• Narodna sestava Slovenije.Manjšine v Sloveniji.Slovenci v Italiji, Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem
• Narodne (etnične) manjšine v Evropi: splošni pregled in izbrani primeri (Madžari, Nemci, Albanci, Srbi, Turki, Manjšine v Italiji, na Madžarskem, Hrvaškem in Avstriji. Manjšine v SkandinavijiMaloštevilčne etnične skupnosti v Evropi
• Romi
• Izbrani primeri narodnih / etničnih manjšin v v Aziji. Narodno vprašanje v Afriki in Ameriki.

• Bufon, M., 1992. Prostorska opredeljenost in narodna pripadnost. Trst, ZTT, 223 str. COBISS.SI-ID – 4452665
• Gellner, A., 1998. Nations and nationalism. COBISS.SI-ID – 2281821
• Kocsis, K., Kocsis –Hodosi., E., 1998. Ethnic Geography of the Hungarian Minorities in the Carpathian Basin. Budapest. https://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/Ethnic_geography.pdf
• Jelinčič Boeta K., 2021. Jeziki in ljudstva Evrope, Slovenska matica, 335 str. COBISS.SI-ID – 76658947
• Zupančič, J., 2022. Slovenske manjšine v sosednjih državah, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 419 str. COBISS.SI-ID – 119063811
• Zupančič, J., 2014. Romi in romska naselja v Sloveniji, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 255 str. COBISS.SI-ID – 278335744