Grščina II

Grščina II

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Movrin David, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Vsebina

Nadaljevalni tečaj stare grščine.
1. semester
- utrditev in poglobitev oblikoslovja stare grščine;
- poglobitev in razširitev besedišča;
- osnove grške sintakse.

2. semester
- zahtevnejše skladenjske strukture;
- odvisniki;
- stavčna analiza zahtevnejših besedil;
- paralele skladenjskih struktur v latinščini in v živih evropskih jezikih;
- branje in prevajanje krajših prirejenih besedil.