Grška skladnja

Grška skladnja

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:7

Nosilec/izvajalec: asist. Unuk Lara, izr. prof. dr. Hriberšek Matej, Zaposleni/pogodbeni bodoči

Vsebina

1. semester:
- utrditev in poglobitev poznavanja starogrške skladnje (sklonoslovje, posebnosti v rabi zaimkov, raba neosebnih glagolskih oblik, posebnosti v rabi starogških časov in naklonov, vrste odvisnih stavkov, odvisni govor)
- poglobitev in razširitev poznavanja besedišča stare grščine
- stavčna analiza in prevajanje izvirnih in neprirejenih odlomkov iz starogrških besedil, napisanih zlasti v klasični atiščini in v koine.

2. semester:
- jezikovna analiza in prevajanje daljših izvirnih in neprirejenih starogrških besedil v slovenščino ob uporabi slovenskih in tujejezičnih slovarjev stare grščine. Poleg besedil v jonsko-atiškem narečju se obravnavajo tudi zahtevnejša prozna besedila z elementi narečij zunaj jonsko-atiške narečne skupine