Hetitščina I/1

Hetitščina I/1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Repanšek Luka, prof. dr. Furlan Metka

Hetitščina sinhrono. Pri vajah se ob branju sprva lažjih transliteriranih besedil seznani z hetitsko opisno slovnico in s historičnim razvojem hetitskega jezika. Spozna osnovne značilnosti neide. jezikov Prednje Azije (sumerščina, akadščina, huritščina, protohatščina).

Hetitščina diahrono. Hetitščina kot ide. jezik (Knudtzon, Hrozný). Značilnosti in drugačnosti slovničnega sistema hetitščine v primerjavi s slovničnim sistemom t. i. klasičnih ide. jezikov (stara indijščina, grščina) in vprašanje rekonstrukcije ide. prajezika, indo-hetitska teorija (Sturtevant in drugi). Klinopisni znaki treh funkcij. Glasovna vrednost klinopisnih znakov in zapisov (tip pí-e-ra-an/pí-ra-an; plene zapisi, protetični vokali, nemi/pisni vokali). Problem enojnega/dvojnega zapisa medvokalnih C (Sturtevantovo pravilo, aplikacija pravila na reflekse ide. *s in *H2, praanatolska lenizacija). Asibilacija.

- Furlan, M., Hetitščina. Priročnik I/1. Ljubljana, 2005, 36 str.
- Zorman et alii, Zakaj je bilo treba uničiti Zalpo, Ljubljana, 2005, 120 str.
- Friedrich, J., Hethitisches Elementarbuch I, II. Heidelberg, 1975, 195 + 119 str.
- Friedrich, J., Hethitisches Wörterbuch. Heidelberg, 1952–1966, 477 str.
- Hoffner, H. A. Jr. and Melchert, H. C., A Grammar of the Hittite Language: Part I: Reference Grammar, Part 2: Tutorial, Winona Lake: Eisenbrauns, 2008, 468 str. + 75 str.

ali:

- Warren. H. Held, Jr., William Schmalstieg, Janet E. Gertz, Beginning Hittite. Columbus, 1987, 218 str.
- The Hittite Dictionary of the Oriental Institute of the University of Chicago. Edited by H. G. Güterbock and H. A. Hoffner. Chicago, 1980– /
- Kimball, S. E., Hittite Historical Phonology. Innsbruck, 1999, 456 str.
- Melchert, C., Anatolian Historical Phonology. Amsterdam - Atlanta, 1994, 457 str.
- Kloekhorst, A., Etymological Dictionary of the Hittite Inherited Lexicon, Leiden: Brill, 2008, 1162 str.

Ostala literatura se določa po dogovoru med predavateljem in študenti vsako študijsko leto posebej.
Other reading is specified by agreement between the instructor and students for each academic year separately.