Hetitščina I/1

Hetitščina I/1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Furlan Metka, prof. dr. Zorman Marinka

Vsebina

Hetitščina sinhrono. Pri vajah se ob branju sprva lažjih transliteriranih besedil seznani z hetitsko opisno slovnico in s historičnim razvojem hetitskega jezika. Spozna osnovne značilnosti neide. jezikov Prednje Azije (sumerščina, akadščina, huritščina, protohatščina).

Hetitščina diahrono. Hetitščina kot ide. jezik (Knudtzon, Hrozný). Značilnosti in drugačnosti slovničnega sistema hetitščine v primerjavi s slovničnim sistemom t. i. klasičnih ide. jezikov (stara indijščina, grščina) in vprašanje rekonstrukcije ide. prajezika, indo-hetitska teorija (Sturtevant in drugi). Klinopisni znaki treh funkcij. Glasovna vrednost klinopisnih znakov in zapisov (tip pí-e-ra-an/pí-ra-an; plene zapisi, protetični vokali, nemi/pisni vokali). Problem enojnega/dvojnega zapisa medvokalnih C (Sturtevantovo pravilo, aplikacija pravila na reflekse ide. *s in *H2, praanatolska lenizacija). Asibilacija.