Hispanoameriška književnost

Hispanoameriška književnost

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kalenić Ramšak Branka

Hispanoameriška književnost
Predmet poglobljeno obravnava ključna poglavja iz hispanoameriške književnosti, s poudarkom na magičnem realizmu v romanu in kratki prozi:
- kolonialna književnost
- književnost romantike in realizma
- evropski nadrealizem in njegov vpliv pri nastanku magičnega realizma
- predhodniki
- glavni predstavniki magičnega realizma in njihova dela
- kritika o magičnem realizmu
- »boom« hispanoameriške proze
- razvoj in vpliv na svetovne literarnoumetniške tokove 20. stoletja
- »postmagičnorealistično« obdobje

BELLINI, GIUSEPPE: Nueva historia de la literatura hispanoamericana. Madrid: Castalia.
FRANCO, JEAN: Historia de la literatura hispanoamericana. Barcelona: Ariel.
FUENTES, Carlos, La gran novela latinoamericana, Madrid, Alfaguara, 2011.
GOIC, CEDOMIL: Historia y crítica de la literatura hispanoamericana. Madrid: Editorial Crítica.
HARSS, LUIS: Los nuestros. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
KALENIĆ RAMŠAK, Branka: El realismo mágico, lo real-maravilloso y el surrealismo: una estética parecida; Verba Hispanica, I, 1991.
OVIEDO, José Miguel, Historia de la literatura hispanoamericana, 4 tomos, Madird, Alianza Editorial, 2001.
PEDRAZA JIMÉNEZ, Felipe B. (coord.), Manual de literatura hispanoamericana, 7 tomos, Pamplona, Cénlit Ediciones.
SHAW, DONALD L.: Nueva narrativa hispanoamericana. Madrid: Cátedra, [1981] 2008.