Interpretacije grške filozofije

Interpretacije grške filozofije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ciglenečki Jan, prof. dr. Zore Franc

1. Branje in interpretacija izbranih filozofskih besedil iz antične grške filozofije. Razumevanje relacij med posameznimi filozofi in filozofskimi šolami.
2. Tradicija branja grške filozofije od antike do danes. Grška filozofija v času patristike in Bizanca, posebej v odnosu do antike. Srednjeveška percepcija in renesančna obnova grških filozofskih šol. Novoveško in sodobno razumevanje grške filozofije (Hegel, Nietzsche, Heidegger, Gadamer).
3. Filozofski problemi v antiki in danes. Antični temelji in začetki filozofije, umetnosti in znanosti.

Predsokratiki, Platon, Aristotel, Plotin (izbrani spisi in odlomki)
Avguštin, Dionizij Areopagit, Tomaž Akvinski, Kuzanski, Ficino (izbrani spisi in odlomki)
Hegel, G. W. F., Predavanja iz zgodovine filozofije (Uvod; 1. pogl.: Zgod. grške filozofije).
Heidegger, M., Uvod v metafiziko, Ljubljana 1995, str. 1-206.
Heidegger, M., Predavanja in sestavki, Ljubljana 2004, str. 219-302.
Gadamer, H.-G., Izbrani spisi, Ljubljana 1999, str. 111-207.
Reale, G., Zgodovina antične filozofije 1-4, Ljubljana 2002 (izbr. pogl.)