Interpretacije grške filozofije

Interpretacije grške filozofije

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zore Franc

1. Branje in interpretacija izbranih filozofskih besedil iz antične grške filozofije.
2. Tradicija branja grške filozofije od antike do danes.
3. Filozofski problemi v antiki in danes. Antični temelji in začetki filozofije, umetnosti in znanosti.

Predsokratiki, Platon, Aristotel, Plotin (izbrani spisi in odlomki)
Avguštin, Dionizij Areopagit, Tomaž Akvinski, Kuzanski, Ficino (izbrani spisi in odlomki)
Heidegger, M., Predavanja in sestavki, Ljubljana 2004, str. 219-302.
Gadamer, H.-G., Izbrani spisi, Ljubljana 1999, str. 111-207.
Reale, G., Zgodovina antične filozofije 1-4, Ljubljana 2002 (izbr. pogl.)