Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju

Izbrana poglavja iz zgodovine jugovzhodne Evrope v 19. stoletju

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Stergar Rok

Izbrana poglavja se spreminjajo v odvisnosti od raziskovalnega dela predavatelja, od interesa študentov in v stroki aktualnih diskusij. Poudarek je na predstavitvi zgodovine in trenutnega stanja raziskav. Poleg tega so študentje seznanjeni z glavnimi raziskovalnimi pristopi. Ob delu v seminarju se naučijo samostojno oblikovati raziskovalni problem, zbrati vire in literaturo, jih analizirati ter dognanja predstaviti v pisni obliki te/alir v nastopu.

M.-J. Calic, Zgodovina Jugovzhodne Evrope. Ljubljana 2019. S. 131-371.
Ch. in B. Jelavich, The Establishment of the Balkan National States, 1804-1920, Seattle, London 1977. 374 s.
M. Şükrü Hanioglu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, Princeton, Oxford 2008. 214 s.

Dodatna literatura je odvisna od vsakoletnih izbranih vprašanj.
Other readings depend on the selected topics in a given year.