Kvalitativno psihološko raziskovanje

Kvalitativno psihološko raziskovanje

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Podlesek Anja

Vsebina

Predstavitev kvalitativnega raziskovanja: značilnosti kvalitativnega raziskovanja, kritika pozitivističnega pristopa k raziskovanju v psihologiji, primerjava s kvantitativnim raziskovanjem, zanesljivost, veljavnost, problemi in etični vidiki kvalitativnega raziskovanja.

Potek kvalitativnega raziskovanja:
a) Izbor problema, teorija v kvalitativnem raziskovanju, izbor metodologije, izbor enot raziskovanja
b) Metode zbiranja kvalitativnih podatkov: vprašalniki in intervjuji; anketno raziskovanje; fokus skupine; opazovanje (direktno opazovanje, opazovanje z udeležbo); dnevniške tehnike; študij zgodovinskih virov; projekcijske tehnike; zapisovanje podatkov in transkripcija
c) Analiza podatkov: zgodnji koraki v analizi, vinjete, povzemanje; analiza vsebine; analiza diskurza; prikaz rezultatov; pridobivanje povratne informacije
c) Zaključevanje, dokumentiranje in poročanje o kvalitativni raziskavi