Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste

Moderni ruski jezik I/1-2 - lektorske vaje za nerusiste

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: lekt. Klemenčič Andreja, lekt. Spanring Poredoš Marina

Prvi del:
1. Ruska pisava in osnove pravopisa
2. Učenje pravilne izgovorjave (glasovi, naglas, intonacija)
3. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja: – sklanjanje samostalnika (ednina: 2., 4., 5. sklon), – osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih, – oblike osebnih, kazalnih, svojilnih zaimkov, – tvorjenje imen po očetu, – glavni števniki, – glagoli 1. in 2. spregatve, tvorjenje in raba sedanjika, preteklika.
4. Osnovno besedišče v okviru naslednjih tem: – poimenovanje oseb in predmetov, – predstavljanje, seznanjanje, pozdravljanje, – družina.
5. Najosnovnejši govorni vzorci.

Drugi del:
1. Vaje iz morfosintakse in besedotvorja: – sklanjanje pridevnika, svojilnih, osebnih in kazalnih zaimkov (ednina: 2., 4., 5 sklon), – osnovna sintaktična raba v naštetih sklonih, – glagoli 1. in 2. spregatve, glagolski vid, tvorjenje prihodnjika, povratni glagoli, glagoli premikanja.
2. Osnovno besedišče v okviru naslednjih tem: – študij, – počitnice in prosti čas, – opis osebe (značaj, zunanjost, obleka), - opis sobe (pohištvo).
3. Najosnovnejši govorni vzorci.

Učbeniki:
Marina Spanring Poredoš, 2019 (3. razširjena in dopolnjena izdaja): Я и ты ... … mi in vi (učebnik dlja načinajuščih): čast´ 1. Ljubljana: Znanstvena založba FF Univerze v Lj. COBISS.SI-ID 301683200
С. А. Хавронина, А. И. Широченская: Русский язык в упражнениях. «Русский язык» Москва, 2012, стр. 7 – 97. COBISS.SI-ID 31908445
Ю. Г. Овсиeнко: Русский язык для начинающих. Издатeльство “Русский язык” Mосква, 1999, str. 43 – 136
https://pdfdrive.to/dl/pdf-41

Slovnici:
J. Sever, A. Derganc: Ruska slovnica po naše. Ljubljana: CZ 2006. COBISS.SI-ID 252917504
Slovarji:
O. S. Plotnikova, J. Sever: Rusko-slovenski in slovensko-ruski slovar. Ljubljana: CZ 1990. COBISS.SI-ID 20594176

Slovarji:
Makarova Tominec, Irina idr. 2019. Rusko-slovenski kolokacijski slovar za začetnike / Russko-slovenskij slovarʹ sočetaemosti dlja načinajuščih. https://www.termania.net/slovarji/243/Rusko_slovenski_slovar_za_zacetni…
Русский частотный словарь Шарова https://www.slovorod.ru/freq-sharov/index.html?ysclid=lmivahgn9z1165372…