Nacionalizmi, rasizmi in politike spola

Nacionalizmi, rasizmi in politike spola

Ure predavanj:10

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica, prof. dr. Jalušič Vlasta

Vsebina

Predmet obravnava razmerja med nacionalizmi, rasizmi in politikami spolov v obdobju kolonializma, imperializma, postkolonialnega razvoja in postsocialistične tranzicije. Podaja in analizira spekter feminističnih, postkolonialnih in drugih študij, ki povežejo sodobne analize nacionalizma in rasizma s koncepti in konstrukcijami moškosti, ženskosti, seksualnosti in telesa v globalizirani družbeni menjavi. Poglobi se v intersekcionalnost spola, rase in naroda ter posledic njihovega prepletanja v fenomenih kolektivnih identitet in pripadnosti ter pojavih kolektivnega nasilja, vojn in genocidov.