Okoljska psihologija

Okoljska psihologija

Ure predavanj: 10

Ure seminarjev: 20

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sočan Gregor, prof. dr. Svetina Matija

Uvod v okoljsko psihologijo; teorije in modeli okolja; raziskovalne metode okoljske psihologije; orientacija v okolju in zaznavni zemljevidi; čutne kakovosti okolja (hrup, smrad, klima, temperatura, svetloba); simbolni vidiki okolja in prostora; osebni prostor; teritorialnost in ozemeljsko vedenje; gneča; potovanje in promet; značilnosti različnih vrst okolja (urbano in neurbano okolje, soseske in mesto, naravna okolja, delovno okolje, rekreacijsko in sprostitveno okolje, bivalno, virtualno, poslovno okolje); značilnosti javnih prostorov (šola, vrtec, bolnišnica, otroška igrišča, čakalnice, trgovine, gledališča, galerije in muzeji, parki, ceste, javni promet, stadioni, hoteli, zapori); ekologija in trajnostni razvoj; onesnaževanje okolja; okolje in kvaliteta življenja; estetski vidiki okolja; etični vidiki okolja. Metode raziskovanja v okoljski psihologiji, s poudarkom na statističnem modeliranju.

- Gifford, R. (2007). Environmental psychology: Principles and practice. Boston: Alyn & Bacon. COBISS.SI-ID - 57628002
- Gifford, R. (ur.)(2016). Research methods for environmental psychology. Wiley. COBISS.SI-ID - 63710050