Primerjalno besedotvorje slovanskih jezikov

Primerjalno besedotvorje slovanskih jezikov

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:15

Ure vaj:15

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Šekli Matej

Vsebina

Pregled praslovanskih besedotvornih vrst: izpeljava, zlaganje in sestavljanje, podvajanje. Klasifikacija in struktura besedotvornih morfemov: korenov, predpon, pripon, vpon in medpon. Pregled besedotvornih morfemov glede na strukturo, pomen in medsebojno vezljivost. Nastajanje zloženih besedotvornih morfemov.