Retorika

Retorika

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:60

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Zorman Marinka

Vsebina

Retorika nekoč in danes.
Komunikacija. Vloga čustev. Moč besede.
Vrste in zgradba govora.
Argumentiranje.
Nejezikovne prvine govora.
Govorniški slog.