Seminar iz sodobne slovenske zgodovine

Seminar iz sodobne slovenske zgodovine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Repe Božo

Vsebina seminarja se določa za vsako študijsko leto posebej, pred začetkom študijskega leta. Vsebina seminarja so različna vprašanje iz sodobne slovenske zgodovine. To so vprašanja političnega, socialnega, gospodarskega in kulturnega razvoja Slovenije in Slovencev od leta 1918 dalje.

Literatura se določi za vsako leto posebej.