Sociologija spola in spolnosti

Sociologija spola in spolnosti

Ure predavanj:40

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:10

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Antić Gaber Milica, prof. dr. Kuhar Roman

Vsebina

Predmet Sociologija spola in spolnosti se bo ukvarjal z preučevanjem različnih teoretskih pristopov pri preučevanju spola in spolnosti. Tematiziral bo tudi naslednje tematske sklope: čustva, ljubezen, sodobna ljubezenska in/ali partnerska razmerja; spol, spolnost in reprodukcija; odnos družbe do spolnosti (spolnost in užitek, spolnost in pornografija, spolnost in prostitucija); različne spolne usmerjenosti, odnos družbe do homoseksualnosti skozi zgodovino in danes; mladi in spolnost